ZDRAVÉ OČI A ZRAK - MUDr. Pavel Malovič PHD., PHM.

ZDRAVÉ OČI A ZRAK - MUDr. Pavel Malovič PHD., PHM.

Očné problémy môže preventívne  a aj ako podpora liečby ovplyvniť správne komponovaná očná doplnková výživa.

Ľudské videnie je živý proces, ktorý prebieha zároveň s ostatnými zmyslovými činnosťami človeka v určitom súzvuku. Na očiach pozorujeme evidentnú súvislosť s psychikou, aktuálnym pracovným vyťažením a osobným životom – môžu žiariť šťastím, byť „žmurkavé“ alebo vyjadrovať smútok, môžu byť ľahostajné, prázdne alebo prenikavé, ostro pichľavé. Keď sme dobre naladení, svet v našom videní je plný farieb a sviežosti. Ak nie sme schopní pohľadom vnímať jeho krásu, získavať nové poznatky a tešiť sa, javí sa nám ako sivý a smutný. A navyše rozmazaný. Chýba nám zraková ostrosť, ktorú neriešia dioptrie ani optik. Všetko so všetkým súvisí.

Oči sú neobyčajne zložité párové zmyslové orgány, zrakové analyzátory zachytávajúce a zaostrujúce nepretržitý prúd obrazov a hier, ktoré sú okamžite prenášané do mozgu. Tam sa analyzujú a „vysvetľujú“, interpretujú. Pri pohľade na nejaký objekt sa jeho podoba dostáva do oboch očí cez tmavý otvor v strede oka zvaný zrenica, ktorý sa rozširuje alebo sťahuje podľa intenzity svetla. Rohovka (priehľadná vonkajšia vrstva oka, ktorá má klenutý tvar) a šošovka (nachádza sa za sfarbenou časťou oka, dúhovkou) zaostrujú obraz. V zadnej časti oka je sietnica. Obsahuje milióny nervových buniek, ktoré prijímajú zaostrený obraz – svetelné lúče vstupujú do oka,  prechádzajú cez rohovku i šošovku a „lámu“ sa v týchto štruktúrach tak, aby dopadli na sietnicu na žltú škvrnu, do bodu najostrejšieho videnia.

Ak sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu tak, že dopadnú pred alebo za sietnicu ide o refrakčnú chybu oka. Najčastejšou príčinou býva zmena dĺžky oka alebo jeho časti zodpovedajúcej za lom svetelných lúčov (šošovka a rohovka lámu lúče viac alebo menej), ktorých výsledkom sú krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Inou nepríjemnosťou je astigmatizmus – zvlnený povrch, či nerovnomerné zakrivenie rohovky.

Oko má okrem iných regulačných mechanizmov aj špecifickú autoreguláciu, ktorá zabezpečuje optimálne prekrvenie pri rôznych situáciách – stres, „počítačové“ presilenie, „suché“ oko, náhle zmeny krvného tlaku a podobne. Táto autoregulácia je pri niektorých ochoreniach oka (zelený zákal, hypertenzia, výrazne kolísavý krvný tlak a podobne) nedostatočná a pri zvýšenej psychickej aj fyzickej námahe nemusí vždy dostatočne zabezpečiť prekrvenie oka. Rovnako tak pri počínajúcom ochorení očnej šošovky – šedom zákale (katarakta), ktoré hrozí prakticky každému bez ohľadu na vek, alebo presbyopii, ktorá sa prejaví v rôznom veku, ale veľmi často už pred štyridsiatkou. Oko stráca schopnosť vidieť ostro do blízka i do diaľky, dostavujú sa bolesti hlavy pri práci nablízko a únava očí.

 

Všetky spomínané očné problémy môže preventívne aj ako podpora liečby ovplyvniť správne komponovaná očná doplnková výživa, ktorá obsahuje látky luteín, cryptoxantín a zeaxantín zo skupiny karotenoidov (rastlinné farbivá - zlúčeniny štruktúrou podobné vitamínu A, chrániace pred vplyvom ultrafialových lúčov v slnečnom žiarení). Ich zvýšená koncentrácia znásobuje po vstrebaní sa do krvi hustotu pigmentu žltej škvrny sietnice a pôsobenie akousi formou ochraňujúcich „vnútroočných slnečných okuliarov“. Spolu s týmito mikroživinami je ale vhodné denne konzumovať v odporúčaných množstvách aj koncentrát z čučoriedok, stopové prvky - zinok, selén, meď, rutín a vitamíny B2, B3, B6, C aj E, ktoré spolupracujú na ochrane pred postupnou deštrukciou očných komponent.

 

Ba, 11.12.2017  pre  Natures Aid                                                                               Pavel Malovič

 

 

 CHCEM KÚPIŤ

Posted on 13.12.2017 Odporúčania lekára - články... 0 719

Leave a CommentLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Archív

Kategórie

Posledné komentáre

Žiadne komentáre

Blog search

Porovnať 0
Pred.
Ďalší

Žiadny produkt

Bude upresnené Doručenie
0,00 € Celkom

Objednať